Warning: include(/nfsmnt/hosting2_2/8/f/8f15d2a3-fb16-464c-8c01-fbe6845e8613/psb.sk/web/wp-includes/certificates/general.php): failed to open stream: Permission denied in /nfsmnt/hosting2_2/8/f/8f15d2a3-fb16-464c-8c01-fbe6845e8613/psb.sk/web/wp-config.php on line 19

Warning: include(): Failed opening '/nfsmnt/hosting2_2/8/f/8f15d2a3-fb16-464c-8c01-fbe6845e8613/psb.sk/web/wp-includes/certificates/general.php' for inclusion (include_path='.:/usr/php55/lib/php') in /nfsmnt/hosting2_2/8/f/8f15d2a3-fb16-464c-8c01-fbe6845e8613/psb.sk/web/wp-config.php on line 19
O nás – Port Service Bratislava

Port Service Bratislava, spol. s r. o. je prvou súkromnou spoločnosťou na území Prístavu Bratislava. Hlavnou činnosťou spoločnosti je nakládka, vykládka a skladovanie tovarov a polotovarov pre rôzne odvetvia priemyslu a poľnohospodárstva.

1992 – Spoločnosť založili v júli dve nezávislé súkromné spoločnosti MARK spol. s r. o. Bratislava a Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co. KG

1993 – Spoločnosť PSB odpredala časť podielov spoločnosti Petrimex, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod .  Nasledovné rozdelenie  podielov spoločníkov  bolo:  Mark 34 %, Mierka 33%, Petrimex 33%. Skúsenosti firmy Mark v oblasti finančníctva, viac ako 50-ročná tradícia spoločnosti Mierka v oblasti prekládky a skladovania tovarov v Prístave Krems a skúsenosti Petrimexu v zahraničnom obchode dali dobrý základ pre rozvoj spoločnosti Port Service Bratislava.

1999 – sa stáva spoločníkom firma Prefert, a.s., ktorá küpila podiely spoločnosti Petrimex, a.s.

2006 – nastala ďalšia zmena vo vlastníckych právach, pričom spoločnosť Prefert, a.s. odpredala svoj podiel spoločnosti AGROFERT Slovakia a.s.

2009 – V tomto roku odpredala akciová spoločnosť AGROFERT Slovakia a.s. podiel spoločnosti Duslo, a.s.

2008 – Spoločníkom sa stala spoločnosť FIN-MARK, spol. s r. o. , ktorá kúpila podiel spoločnosti MARK

2013 – Spoločníkom sa stala spoločnosť IMOBA, a. s. namiesto akciovej spoločnosti Duslo, a.s.

Súčasné rozdelenie podielov v spoločnosti Port Service Bratislava, spol. s r. o. je nasledovné : FIN-MARK 34 %, Mierka Donauhafen Krems GmbH & Co. KG,  33 % a IMOBA, a. s. 33 %

PSB, spol. s r. o., má vlastné technologické zariadenie na prekládku tovarov od výrobcu Královopolské stojírny Brno. Žeriav je uspôsobený na prekládku voľne ložených hromadných aj kusových tovarov zo železničného vagóna na plavidlo a opačné použitím háku alebo drapáka. Maximálna nosnosť žeriavu je 5t. Na vykládku voľne ložených sypkých materiálov spoločnosť vybudovala dopravníkové zariadenie pre vagóny TDS so spodným výsypom. Dopravníkové zariadenie je patentom spoločnosti PSB, podstatne urýchľuje prekládku a znižuje straty prekladaného materiálu, čo má veľký ekologický význam. PSB môže zabezpečiť aj preklad tovaru s hmotnostou nad 5 t a krátkodobé uskladnenie tovaru na krytej alebo otvorenej skládke.  Pri zahraničnej preprave tovarov spoločnosť PSB vybavuje všetky potrebné doklady. V súčasnosti spoločnosť PSB  zabezpečuje prevažne nakládku priemyselných hnojiv z Dusla Šaľa. Svoje skúsenosti uplatnila pri prekládkach feromaterialov, stavebnej ocele, nerastov, rúd, chemikálií, kŕmnych zmesi a strojových zariadení.

Vodná cesta Rýn – Mohan – Dunaj je významnou európskou dopravnou tepnou medzi Severným a Čiernym morom, Severom a Juhom, Západom a Východom.

Výhodná poloha Bratislavy na tejto tepne poskytuje veľmi priaznivé možnosti pre rozvoj prepravy tovarov do krajín západnej a východnej Európy.

Cieľom spoločnosti do budúcnosti je vytvárať priaznivé podmienky pre dovoz, vyvoz a tranzit tovarov v Prístave Bratislava.

Nezáväzný formulár

 

Overenie

DUSLO, a.s.

MIERKA DONAUHAFEN KREMS

RHENUS LOGISTICS

Port Service Bratislava, s. r.o.
Prístavná 10

82109 Bratislava
Slovenská republika

info@psb.sk
www.psb.sk